:: prawo - ebooki na ePartnerzy ::

Ius est ars boni et aequi - Prawo jest umiejętnością stosowania tego, co dobre i słuszne.
Male nostro iure uti non debemus - Nie powinniśmy źle korzystać (z przysługującego) nam prawa.
Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet - Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.SEPARACJA MAŁŻONKÓW - kursy internetowe, ebooki, cyfrowe prawo, separacja, rozwód
środa, 28 lipca 2010

Konsekwencje prawne śmierci pracownika - ebook

:: Konsekwencje prawne śmierci pracownika - pobierz e-book ::
Konsekwencje prawne śmierci pracownika - ebook

Data wydania: 13.03.2006
Język publikacji: polski
Liczba stron: 268

Każdy produkt z naszej oferty wysyłamy gratis- w 5 minut dodaj do koszyka - Konsekwencje prawne śmierci pracownika - ebook

§ § § § §

Stan prawny na 15.01.2006 r.

Przedmiotem opracowania jest zagadnienie konsekwencji prawnych śmierci pracownika w świetle przepisów kodeksu pracy i niektórych innych ustaw z zakresu prawa pracy. Analizie poddano z jednej strony zagadnienie następstwa prawnego w zakresie świadczeń majątkowych ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku oraz kwestię własnych roszczeń jego następców prawnych powstających na skutek śmierci pracownika, z drugiej zaś zagadnienie obowiązków prawnych ciążących na następcach zmarłego pracownika wobec jego pracodawcy. Przedmiotem rozważań uczyniono ponadto zagadnienie procesowej realizacji roszczeń następców prawnych pracownika, a także pracodawcy.

§ § §

Konsekwencje prawne śmierci pracownika - ebook - Darmowy fragment do pobrania: Pobierz darmowy fragment ebooka

§ § §

Konsekwencje prawne śmierci pracownika - ebook Przejdź do pełnej wersji ebooka

§ § §

MOŻESZ KUPIĆ JESZCZE TANIEJ - CYFROWE PUBLIKACE, KSIĄŻKI AUDIO, EKSIĄŻKI, EBOOKI, EPRASA - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY - CYFROWE PUBLIKACE, KSIĄŻKI AUDIO, EKSIĄŻKI, EBOOKI, EPRASA -NAJTANIEJ W SIECI - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
źródło: http://epartnerzy.com

Marketing w szkolnictwie - ebook

:: Marketing w szkolnictwie - pobierz e-book ::
Marketing w szkolnictwie - ebook

Autor: Hanna Hall
Data wydania: 08.01.2007
Język publikacji: polski
Liczba stron: 236

Każdy produkt z naszej oferty wysyłamy gratis- w 5 minut dodaj do koszyka - Marketing w szkolnictwie - ebook

§ § § § §

Książka stanowi kompleksowe opracowanie na temat adaptacji marketingu do potrzeb instytucji edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym. Przedstawiono w niej teoretyczne aspekty zastosowania marketingu w szkolnictwie, doświadczenie w tym zakresie polskich i zagranicznych szkół wszystkich szczebli (także wyższych uczelni) oraz przykłady mogące pomóc w wykorzystaniu marketingowych metod, pomysłów i rozwiązań w placówkach edukacyjnych.
W książce zostały omówione między innymi następujące zagadnienia:
- specyfika marketingowej koncepcji zarządzania w organizacjach niekomercyjnych
- metody analizy mikro- i makrootoczenia oraz potencjału szkół
- zastosowanie instrumentów marketingowych w szkolnictwie
- prowadzenie badań marketingowych w placówkach edukacyjnych
- sposoby pozyskiwania przez placówki edukacyjne środków pozabudżetowych
Publikacja jest adresowana do osób zarządzających szkołami wszystkich szczebli i pracowników oświaty. Przydatne informacje znajdą w niej również osoby zainteresowane marketingiem w organizacjach non-profit i problemami szkolnictwa.

§ § §

Marketing w szkolnictwie - ebook - Darmowy fragment do pobrania: Pobierz darmowy fragment ebooka

§ § §

Marketing w szkolnictwie - ebook Przejdź do pełnej wersji ebooka

§ § §

MOŻESZ KUPIĆ JESZCZE TANIEJ - CYFROWE PUBLIKACE, KSIĄŻKI AUDIO, EKSIĄŻKI, EBOOKI, EPRASA - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY - CYFROWE PUBLIKACE, KSIĄŻKI AUDIO, EKSIĄŻKI, EBOOKI, EPRASA -NAJTANIEJ W SIECI - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
źródło: http://epartnerzy.com

niedziela, 25 lipca 2010

Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych - ebook

:: Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych - pobierz e-book ::
Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych - ebook

Data wydania: 11.06.2008
Język publikacji: polski
Liczba stron: 208

Każdy produkt z naszej oferty wysyłamy gratis- w 5 minut dodaj do koszyka - Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych - ebook

§ § § § §

Kompetencje interpersonalne, nazywane często kompetencjami nowoczesnego lidera lub pracownika organizacji przyszłości, należą do najważniejszych kompetencji zawodowych, które pomagają pracownikowi odnaleźć się na rynku pracy, a organizacji zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną. Książka stanowi praktyczne wprowadzenie w zagadnienia pomiaru i doskonalenia kompetencji społecznych ujmowanych jako umiejętności interpersonalne. Nacisk położono w niej na podstawowe kwestie związane z doborem i konstruowaniem narzędzi pomocnych w oszacowaniu umiejętności interpersonalnych kandydata do pracy oraz na strategie i metody treningowe służące doskonaleniu talentów interpersonalnych pracowników.
Szczegółowo omówiono w niej m.in.:
- uwarunkowania kompetencji społecznych i zasady ich pomiaru,
- predyspozycje do rozwoju kompetencji społecznych,
- rolę metod edukacyjnych w kształtowaniu tych kompetencji,
- modele treningu umiejętności społecznych,
- coaching umiejętności interpersonalnych,
- programy doskonalenia kompetencji społecznych.
Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, trenerów zajmujących się miękkimi szkoleniami.

§ § §

Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych - ebook - Darmowy fragment do pobrania: Pobierz darmowy fragment ebooka

§ § §

Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych - ebook Przejdź do pełnej wersji ebooka

§ § §

MOŻESZ KUPIĆ JESZCZE TANIEJ - CYFROWE PUBLIKACE, KSIĄŻKI AUDIO, EKSIĄŻKI, EBOOKI, EPRASA - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY - CYFROWE PUBLIKACE, KSIĄŻKI AUDIO, EKSIĄŻKI, EBOOKI, EPRASA -NAJTANIEJ W SIECI - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
źródło: http://epartnerzy.com

Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych – ebook

:: Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych - pobierz e-book ::
Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych – ebook

Data wydania: 10.06.2009
Język publikacji: polski
Liczba stron: 320

Każdy produkt z naszej oferty wysyłamy gratis- w 5 minut dodaj do koszyka - Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych – ebook

§ § § § §

Stan prawny na 15.04.2009 r.
Niniejsza książka poświęcona jest problematyce ochrony prawnej początków życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych oraz wpływu tych standardów na ustawodawstwo polskie i rosyjskie.
W monografii podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy standardy międzynarodowe chronią prawo do życia również przed urodzeniem, a jeżeli tak, to w jakim zakresie. Badania porównawcze na przykładzie Polski i Rosji pozwoliły na bardziej wszechstronne i pogłębione spojrzenie na rolę tych reguł i ich wpływ na ustawodawstwo krajowe.
Autorka przeprowadza analizę ogólnoświatowych i europejskich standardów międzynarodowych wskazując, że brak zapewnienia nasciturusowi ochrony prawa do życia w ustawodawstwie krajowym nie jest sprzeczny ze wspomnianymi wyżej standardami. Do sprzeczności takiej dojdzie natomiast w sytuacji, gdy ustawodawca krajowy zdecyduje się na objęcie ochroną prawa do życia płodu, w zakresie ograniczającym prawa przysługujące kobietom.

§ § §

Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych – ebook - Darmowy fragment do pobrania: Pobierz darmowy fragment ebooka

§ § §

Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych – ebook Przejdź do pełnej wersji ebooka

§ § §

MOŻESZ KUPIĆ JESZCZE TANIEJ - CYFROWE PUBLIKACE, KSIĄŻKI AUDIO, EKSIĄŻKI, EBOOKI, EPRASA - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY - CYFROWE PUBLIKACE, KSIĄŻKI AUDIO, EKSIĄŻKI, EBOOKI, EPRASA -NAJTANIEJ W SIECI - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
źródło: http://epartnerzy.com

Mediacje. Teoria i praktyka – ebook

:: Mediacje. Teoria i praktyka – pobierz e-book ::
Mediacje. Teoria i praktyka – ebook

Data wydania: 28.10.2008
Język publikacji: polski
Liczba stron: 312

Każdy produkt z naszej oferty wysyłamy gratis- w 5 minut dodaj do koszyka - Mediacje. Teoria i praktyka – ebook

§ § § § §

Mediacje. Teoria i praktyka to pierwszy w Polsce podręcznik do mediacji. Jego autorami są osoby związane z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - pracownicy naukowi UW oraz praktykujący mediatorzy.
Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona nie tylko dla studentów, lecz dla wszystkich osób zainteresowanych mediacją. Zawiera kompleksowe omówienie wielu zagadnień dotyczących problematyki polubownego rozwiązywania sporów - poczynając od teorii konfliktu, poprzez różne rodzaje i zakresy zastosowania mediacji, po zilustrowane kazusami problemy etyczne związane z wykonywaniem zawodu mediatora.

§ § §

Mediacje. Teoria i praktyka – ebook - Darmowy fragment do pobrania: Pobierz darmowy fragment ebooka

§ § §

Mediacje. Teoria i praktyka – ebook Przejdź do pełnej wersji ebooka

§ § §

MOŻESZ KUPIĆ JESZCZE TANIEJ - CYFROWE PUBLIKACE, KSIĄŻKI AUDIO, EKSIĄŻKI, EBOOKI, EPRASA - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY - CYFROWE PUBLIKACE, KSIĄŻKI AUDIO, EKSIĄŻKI, EBOOKI, EPRASA -NAJTANIEJ W SIECI - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
źródło: http://epartnerzy.com

Pełnomocnictwo według kodeksu cywilnego - ebook

:: Pełnomocnictwo według kodeksu cywilnego - pobierz e-book ::
Pełnomocnictwo według kodeksu cywilnego - ebook

Data wydania: 18.01.2010
Język publikacji: polski
Liczba stron: 452

Każdy produkt z naszej oferty wysyłamy gratis- w 5 minut dodaj do koszyka - Pełnomocnictwo według kodeksu cywilnego - ebook

§ § § § §

Książka stanowi monograficzne opracowanie pełnomocnictwa - instytucji o ogromnym znaczeniu praktycznym dla ułatwienia, zintensyfikowania i przyspieszenia obrotu prawnego. W pracy dokonana została synteza historyczno-porównawcza pełnomocnictwa oraz pełna analiza obowiązującego stanu prawnego. Analizę dogmatyczną poprzedza uporządkowanie aparatury pojęciowej, na ogół rozchwianej w piśmiennictwie i judykaturze. Autor objaśnia również teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z powstaniem i wygaśnięciem pełnomocnictwa oraz wykonywaniem umocowania.
O atrakcyjności publikacji decyduje także nowatorskie ujęcie pełnomocnictwa jako stosunku prawnego. Dzięki temu możliwe było dokładne (a zarazem jednoznaczne) określenie sytuacji prawnych poszczególnych podmiotów uczestniczących w procesie działania w cudzym imieniu, jak również scharakteryzowanie wzajemnych powiązań między tymi sytuacjami. Całość dopełniają liczne odwołania do rozwiązań przyjętych w prawie niemieckim, a także wyczerpujące omówienie literatury i orzecznictwa.

§ § §

Pełnomocnictwo według kodeksu cywilnego - ebook - Darmowy fragment do pobrania: Pobierz darmowy fragment ebooka

§ § §

Pełnomocnictwo według kodeksu cywilnego - ebook Przejdź do pełnej wersji ebooka

§ § §

MOŻESZ KUPIĆ JESZCZE TANIEJ - CYFROWE PUBLIKACE, KSIĄŻKI AUDIO, EKSIĄŻKI, EBOOKI, EPRASA - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY - CYFROWE PUBLIKACE, KSIĄŻKI AUDIO, EKSIĄŻKI, EBOOKI, EPRASA -NAJTANIEJ W SIECI - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
źródło: http://epartnerzy.com

Wszystkie publikacje wydawnictwa Wolters Kluwer Polska - tańsze o 15%

epublikacje WYDAWNICTWO WOLTERS KLUWER POLSKA - ebooki, eksiążki, prawo, eksiążki prawnicze, podatki, kodeksy, ustawy, - obięte promocjąPublikacje Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, wydane w postaci elektronicznej w formie plików PDF, ebooków tylko do 20.08.2010 (piątek) zkupisz w specjalnej o 15% niższej cenie.

Wolters Kluwer Polska jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Wchodzi w skład międzynarodowego koncernu wydawniczego Wolters Kluwer.

W ofercie Salonu Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com znajduje się ponad 300 tytułów tego wydawnictwa - elektroniczne książki i czasopisma.

Pełny katalog epublikacji dostępny jest tutaj: Wolters Kluwer Polska

Aby skorzystać z promocji w trakcie realizacji zamówienia w koszyku, wpisz kod uprawniający do 15% rabatu


rsswoleJf4F

wpisz ten kod przy realizacji zamówienia

Warto skorzystać z okazji, bo taka oferta może się długo nie powtórzyć.
Przykładowe epublikacje Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska:Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym – e-book – wybrane aspekty pragmatyki zawodowej, Jan Barcz, Bogdan Libera, Wolters Kluwer Polska, eksiążki, ebook, prawo, biznes, ekonomia, epartnerzy.com Programy lojalnościowe. Budowa i funkcjonowanie - ebook – Piotr Kwiatek, Wolters Kluwer Polska, eksiążki, ebooki, prawo, biznes,ekonomia, marketing, zarządzanie, epartnerzy.com Pisma stron w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, orzecznictwo, wzory - ebook – Ryszard Mikosz (red.), Gabriel Radecki, Łukasz Strzępek , Wolters Kluwer Polska, eksiążki, ebooki, prawo, prawo administracyjne, pisma, wzory, komentarz, epartnerzy.com Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego - ebook – Antoni Hanusz, Andrzej Niezgoda, Piotr Czerski, Wolters Kluwer Polska, eksiążki, ebook, ebooki prawo, podatki, prawo podatkowe, samorząd terytorialny, finanse, epartnerzy.com Instytucja ułaskawienia w prawie polskim - ebook – Piotr Rogoziński, Wolters Kluwer Polska, eksiążki, ebook, ebooki prawo, prawo karme, prawo łaski, ułaskawienie, epartnerzy.com Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - e-wydanie – Zeszyt 2010/107 – Andrzej Martla (red.), Janusz Barta (red.), Wolters Kluwer Polska, eksiążki, eprasa, czasopisma, zeszyt, prawo, prawo własności, branżowe, biznesowe, ebook, epartnerzy.com

źródło: http://epartnerzy.com

Ratings by outbrainZŁOTE MYŚLI, epartnerzy - SPECJALNA OFERTA, WYPRZEDAŻ, PROMOCJA, JOE 

VITALE, SEMINARIUM, DVD, SPOTKANIE


Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy - partner nexto i nextranet, sieć sklepów nexto - PROMOCJA